หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม


ห้างมีวัตถุประสงค์ 40 ข้อ ในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด จะใช้วัตถุประสงค์สำเร็จรูป 23 ข้อ ได้หรือไม่ :P
ตอบ: เนื่องจากกฏหมาย กำหนดว่าเมื่อห้างแปรสภาพเป็นบริษัทแล้ว บริษัทย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิและความรับผิดของห้างเดิมทั้งหมด ดังนั้นวัตถุประสงค์เดิมของห้าง ต้องเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย :D

หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม

วันที่: 10 มิ.ย. 2557