การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ


การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ต้องจดทะเบียนการค้าไหมค่ะ
ตอบ: +++ต้องจดทะเบียนการค้าด้วยค่ะ จะจดในรูปแบบของนิติบุคคลแบบ หจก. หรือ บริษัท ก็ได้ค่ะ *-*

การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ

วันที่: 11 มิ.ย. 2557