การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า


การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038
ตอบ: wanwan012 wanwan012 wanwan035


การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า

วันที่: 11 มิ.ย. 2557