บัญชีโรงเรียนกวดวิชา


ดิฉันรับทำบัญชีโรงเรียนกวดวิชา อยากทราบว่า รายได้คือค่าเรียนพิเศษ จะออกใบกำกับภาษีอย่างไรคะ
ตอบ: :- ถ้ารายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน/ปี ก็ไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม คะ และถ้าเป็นการให้บริการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คะ

บัญชีโรงเรียนกวดวิชา

วันที่: 11 มิ.ย. 2557