การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป


การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป ต้องบันทึกคำนวณดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ค่ะ...?
ตอบ: ++++ กิจการต้องบันทึกบัญชีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยค่ะ เพียงแต่การกู้ยืมเงินนั้นต้องเป็นต้นทุนทางการเงินที่เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ ++++

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

วันที่: 11 มิ.ย. 2557