ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย


ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย :(
ตอบ: ไม่ผิดค่ะ เพราะว่าค่านายหน้า ตามประมวลรัษฎากร ให้ หัก ณ ที่จ่าย 3% ทั้งบุคคลธรรมดา (ยื่นแบบ ภงด.3) และนิติบุคคล (ยื่นแบบ ภงด.53 ค่ะ

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย

วันที่: 13 มิ.ย. 2557