การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน


หากบริษัท มีการจ่ายค่าอาหารกลางวันพนักงานที่มาทำงานวันนั้น คนละ 30 บาท จะลงบัญชีค่าใช้จ่ายไดหรือเปล่า
- ถ้าได้ต้องทำยังไงครับ
- ถ้าไม่ได้จะต้องมีขั้นตอนยังไงถึงจะถูกต้องครับ

wanwan035
ตอบ: wanwan016 ในกรณีเช่นนี้นะค่ะ ก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่า การจ่ายเงินค่ากับข้าวพนักงานนั้นจ่ายเป็นรายวัน หรือว่ารายเดือนค่ะ

-ในกรณีที่จ่ายเป็นรายวัน ต้องทำเอกสารการรับ-จ่ายเงินค่ากับข้าวของพนักงานเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีค่ะ ต้องบันทึกบัญชีเป็น ค่าสวัสดิการค่ะ (แต่อย่าลืมนะค่ะว่า ต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงานด้วยนะค่ะ)

-ในกรณีที่จ่ายค่ากับข้าวเป็นรายเดือน นำไปรวมคำนวณเงินได้กับเงินเดือนของพนักงานได้เลยค่ะ

-ในกรณีที่ไม่นำมาบันทึกค่าใช้จ่าย อย่างนี้ พนักงานจะได้รับประโยชน์และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานค่ะ

[center]+++++ wanwan038 +++++[/center]
ตอบ: wanwan012

การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน

วันที่: 13 มิ.ย. 2557