งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ


งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตอบ: งานวิจัยถ้าเป้นการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีเงินได้ในประเทศไทย ต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 ค่ะ

งานวิจัย ต้องหักภาษี ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

วันที่: 15 มิ.ย. 2557