โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก


โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่ค่ะ
ตอบ: เสียค่ะ ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนจาประเมินค่ะ

โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก

วันที่: 15 มิ.ย. 2557