ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม


ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่ wanwan012
ตอบ: ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 (เพิ่มเติม) มีค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน wanwan020

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2557
2 ผู้ชม