ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม


ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 (เพิ่มเติม) มีค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม

วันที่: 16 มิ.ย. 2557


Tags: ยื่นเพิ่มเติม ภงด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต ยื่น ภงด.53 ขาด ตัวอย่าง ภ งด 53 ภงด.53 คือ ค่าปรับยื่นภาษีล่าช้า ตัวอย่างการกรอกแบบ ภพ.30 ยื่นเพิ่มเติม เบี้ยปรับ เงิน เพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรม สรรพากร ยื่น ภงด.1ก ล่าช้า