ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม


ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 (เพิ่มเติม) มีค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน • การยื่นแบบ บอจ.5
 • การยื่นแบบ ทางอินเทอร์เน็ต
 • การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
 • สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต
 • การลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท
 • การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ต
 • ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
 • ยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ

 • ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม

  วันที่: 16 มิ.ย. 2557


  Tags: ยื่นเพิ่มเติม ภงด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต ยื่น ภงด.53 ขาด ตัวอย่าง ภ งด 53 ภงด.53 คือ ค่าปรับยื่นภาษีล่าช้า ตัวอย่างการกรอกแบบ ภพ.30 ยื่นเพิ่มเติม เบี้ยปรับ เงิน เพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรม สรรพากร ยื่น ภงด.1ก ล่าช้า