การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก


การบันทึกบัญชีเงินประกันห้องพัก(ธุรกิจอพาร์ทเม้น) บันทึกบัญชีอย่างไร

 

ทาง "ผู้เช่า" ก็จะบันทึกเมื่อมีการจ่ายชำระ โดย

Dr. เงินประกัน-ค่าเช่า ( ถือเป็นสินทรัพย์ )

          Cr. เงินสด / ธนาคาร

 

ทางด้าน "ผู้ให้เช่า" ก็จะบันทึกเมื่อมีการรับชำระ โดย

Dr. เงินสด / ธนาคาร

          Cr. เงินประกันค่าห้องพักเลขที่ ... ( ถือเป็นหนี้สิน )การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก

วันที่: 16 มิ.ย. 2557


Tags: เงินประกันค่าเช่า คือ เงินประกันการเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม การ บันทึก บัญชี เงิน มัดจำ รับ มาตรฐาน การ บัญชี เงิน มัดจำ รับ เงินประกันการเช่า หัก ณ ที่จ่าย การ บันทึก บัญชี เงิน ประกัน การ ใช้ ไฟฟ้า เงิน มัดจำ มี vat หรือ ไม่ รับ เงิน มัดจำ ค่า สินค้า บันทึก บัญชี อย่างไร