การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนไหน ?


การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ต้นเดือน หรือยังไงค่ะ
ตอบ: ++ในกรณีที่กิจการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขายสินค้าถึงมือลูกค้า -*-

การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตอนไหน ?

วันที่: 17 มิ.ย. 2557