การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน


การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง

เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้


เดบิต เจ้าหนี้
            เครดิต เงินสด
            เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

วันที่: 18 มิ.ย. 2557


Tags: การบันทึกบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภงด53 การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ ภ งด 3 ก คือ อะไร ภงด 1 คือ ภงด 53 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมวดอะไร โจทย์ การ บันทึก บัญชี ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย