ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น


อยากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการค่ะ แต่ไม่ได้ปิดงบการเงินเลย ไม่ทราบว่าสามารถทำได้ไหมค่ะ


ตอบ: สามารถทำได้ค่ะ โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิม โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ค่ะ เอกสารี่ต้องใช้นะค่ะ
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ เพื่อจัดพิมพ์ในแบบ บอจ.5 และระบุอาชีพ
2.ใบโอนหุ้น ( แนะนำว่าควรมีการจัดทำ ) เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่า และผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะเคยมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง แล้วมาฟ้องร้องกับทางบริษัทครับ
3.แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ) ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว
4.หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อนายทะเบียน
5.แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียม หน้าละ 50 บาทขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

วันที่: 19 มิ.ย. 2557


Tags: หลักฐาน เปลี่ยนแปลง ผู้ ถือ หุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น dbd ตัวอย่างรายงานการประชุม เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หจก ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หจก หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การ เปลี่ยนแปลง กรรมการ