เงินได้กรณีเปิดคลินิคแต่ไม่ใช่แพทย์


ไม่ใช่แพทย์ แต่เปิดคลีนิก ถือเป็นเงินได้ 40 (8) หักเหมาได้ 80 % หรือเป่าคะ !!!


+++ wanwan006 +++


เงินได้กรณีเปิดคลินิคแต่ไม่ใช่แพทย์

วันที่: 20 มิ.ย. 2557