การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว


ขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว ไม่ได้ใช้ในกิจการและมันลกพื้นที่ จะให้ลบออกจาก ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วย ไม่ต้องเปิดใบกำกับได้เปล่า
ตอบ: +++ ถ้ากิจการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเปิดใบกำกับภาษีค่ะ โดยอิงเกณฑ์ราคาตลาดเป็นหลักค่ะ และนำส่งภาษีขายสรรพากรในเดือนถัดไปคะ +++ wanwan035

[center]wanwan036[/center]

การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

วันที่: 21 มิ.ย. 2557