ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี


จบ วุฒิ ปวส.บัญชีรับผิดชอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วน ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ตาม พรบ.บัญชี ที่ไม่ต้องใช้ผู้ทำบัญชีวุฒิปริญญาตรี จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่คะ

ตอบ: ในกรณีนี้น่าจะหมายถึงเป็นผู้ทำบัญชีในห้างหุ้นส่วนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ถือเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายบัญชี เพราะฉะนั้นจะต้องยื่นแบบ สบช.5 ด้วยคะ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

วันที่: 22 มิ.ย. 2557