ยื่นยอดขายไว้เกิน


ยื่นยอดขาย ที่ต้องเสียภาษี 0% ไว้เกิน จะทำยังไงครับ แก้ไขได้ไหม !!!


+++ wanwan009 +++


ยื่นยอดขายไว้เกิน

วันที่: 22 มิ.ย. 2557