การบันทึกบัญชี สินค้าขาดสต็อคและเกินสต็อค


[center][b]การบันทึกบัญชีสินค้าขาดสต๊อก และ สินค้าเกินสต๊อกทำอย่างไรคะ !!![/b][/center]


[center]++++ wanwan037 ++++[/center]


การบันทึกบัญชี สินค้าขาดสต็อคและเกินสต็อค

วันที่: 22 มิ.ย. 2557