การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม


[b]ไม่ทราบว่าของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือป่าวคะ wanwan036[/b]
ตอบ: [b]การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน[/b] wanwan016

ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้นและแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเริมการขายเช่นนี้จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้นนั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย


[center]+++++ wanwan037 +++++[/center]

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2557
4 ผู้ชม