กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา


กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา หมายถึงอะไรครับ

:o
ตอบ: NPAEs คือกิจการ คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะค่ะส่วนเรื่องค่าเสื่อมราคาถ้าเป็นกิจการ Npaes ไม่จำเป็นต้องประเมินราคาซากทุกปีค่ะ
- หากกิจการมีสินทรัพย์ที่ราคาตามบัญชีมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท ไม่ต้องไปยุ่งกับสินทรัพย์ตัวนั้นเลยค่ะ
- สินทรัพย์ที่ซื้อมาหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ราคาซากจะไม่ใช่ 1 บาท แต่จะเป็นราคาซากที่คาดว่าจะขายได้ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเท่ากับ ราคาทุน-ราคาซาก/อายุการใช้งาน ซึ่งราคาซากจะไม่มีทางเป็น 1 บาท (ถ้ามองตามหลักความเป็นจริง) ราคาซาก 1 บาท คือตามหลักภาษีค่ะ อายุการใช้งานก็ไม่ได้บังคับว่าต้อง 5 ปี

กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา

วันที่: 22 มิ.ย. 2557