การบันทึกบัญชีในโปรแกรมเนื่องจากแจ้งยอดซื้อไว้เกิน


ช่วยบอกวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรมเนื่องจากยอดซื้อแจ้งไว้เกินได้หรือผป่าวครับ +++ wanwan028


การบันทึกบัญชีในโปรแกรมเนื่องจากแจ้งยอดซื้อไว้เกิน

วันที่: 23 มิ.ย. 2557