ประกันชีวิต ผู้บริหาร


ประกันชีวิต ผู้บริหาร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan024
ตอบ: ประกันชีวิตของผู้บริหาร สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ ถ้ามีมติประชุมโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม wanwan012

ประกันชีวิต ผู้บริหาร

วันที่: 23 มิ.ย. 2557