มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด


มีวิธีที่ประหยัดภาษีในการมีห้องให้เช่าหรือเปล่าครับ
ตอบ: คำว่าว่ธีประหยัดภาษีมีทางเดียวค่ะ ต้องหคนที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์มาเป็นผู้รับรายได้จากค่เช่าอาคารค่ะ

มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด

วันที่: 23 มิ.ย. 2557