อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักร บันทึกบัญชีอย่างไร ถือเป็นสินทรัพย์ หรือ คชจ.คะตอบ:
ตอบ: [URL=http://antcoffee.blogspot.com/]เปิดร้านกาแฟ[/URL]

เมื่อ: 23 ต.ค. 2557
2 ผู้ชม