ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ


รบกวนตอบให้ด้วยน่ะค่ะ พอดีไม่เข้าใจค่ะ


ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ

วันที่: 24 ก.ค. 2560