ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1. กฏหมายกำหนด ให้ผู้ประกอบการที่มียอดขาย สินค้า/บริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดังนั้นใครรายได้ยังไม่ถึงจะจด VAT หรือไม่จด VAT ก็ได้)


2. หลังจากจด VAT ให้ทุกการขายสินค้า/บริการ จะต้อง + VAT 7%ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่: 5 มิ.ย. 2561


Tags: จด vat บุคคลธรรมดา จดภาษีมูลค่าเพิ่ม pantip หลักเกณฑ์ การ จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จด vat กี่วัน จด vat ดีหรือไม่ แบบ ฟอร์ม จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จด vat online ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม