ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital)


ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital) คือ จำนวนเงินที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการและผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป นำมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องแจ้งจดทะเบียนจำนวนเงินดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital)

วันที่: 8 ก.ย. 2561