เจ้าหนี้การค้า คือ ( Accounts Payable )


[Total: 2 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) หมายถึง กิจการได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนตามตกลงแต่คู่ค้า ซึ่งเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน • เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ ตัวอย่าง
 • เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable)
 • เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable)
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
 • จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี
 • เจ้าหนี้การค้ามีปัญหา ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ

 • เจ้าหนี้การค้า คือ ( Accounts Payable )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: ตัวอย่างเจ้าหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี วิเคราะห์เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษาอังกฤษ เจ้าหนี้การค้า เป็นหนี้สิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี เจ้าหนี้การค้า บันทึกบัญชี