ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)


[Total: 2 Average: 5]

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) คือรายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน(โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ  • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)
  • ยืนยันยอด เงินฝากธนาคาร ต้องทำอย่างไร
  • เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
  • การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  • ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • ตรวจสอบ ยอดเงินฝากธนาคาร

  • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

    วันที่: 10 ก.ย. 2561