ใบลดหนี้ คือ (Credit Note)


ใบลดหนี้ (Credit Note) คือ ใบที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ เช่น การเกิดเหตุการณ์สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง แต่ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน ผู้ขายจึงมีหน้าที่ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อตามราคาที่ตกลงกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
ใบลดหนี้ คือ (Credit Note)

วันที่: 6 ต.ค. 2561


Tags: ใบลดหนี้เต็มจำนวน ดาวน์โหลด ใบลดหนี้ ใบรับคืนสินค้า/ใบลดหนี้ วิธียื่นภาษี ใบลดหนี้ ใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร ได้รับใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อ การออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10