งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports)


งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) คือ งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตงบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports)

วันที่: 6 ต.ค. 2561