เงินฝากระหว่างทาง คือ (Deposit in Transit)


เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in Transit) หมายถึง การนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารหลักจากที่ธนาคารปิดทำการในวันนั้นแล้ว โดยมีการบันทึกรายการในงบกิจการแต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีให้ในวันที่นำฝากแต่จะบันทึกในวันทำการถัดไป ทำให้ยอดเงินในบัญชีกิจการสูงกว่าด้านธนาคาร • ข้อแตกต่าง ดี เสีย ระหว่าง บริษัท กับ หจก
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress)
 • การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
 • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
 • การเปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF
 • สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process)
 • ผลต่อการบริหารเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างกำไรกับสภาพคล่องของผู้บริหาร
 • ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์

 • เงินฝากระหว่างทาง คือ (Deposit in Transit)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: กระทบยอดเงินฝากธนาคาร คือ แบบฝึกหัด bank reconciliation กระทบยอดเงินฝากธนาคาร excel สอน งบ พิสูจน์ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร ตัวอย่างงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เฉลย งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากระหว่างทาง ภาษาอังกฤษ เช็คค้างจ่าย หมายถึง