งบการเงิน (Financial statement)


[Total: 2 Average: 5]

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน

 • งบการเงิน (Financial statement)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561