หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)


หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) คือ มาตรการหรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้เฉพาะธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เช่น การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับธุรกิจจำพวกจำหน่าย สุรา บุหรี่ เป็นต้น • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • ธุรกิจรับจ้างทำของ
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ

 • หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561