ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill)


ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill) คือ ตั๋วแลกเงินที่ใช้ชำระซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ภายในประเทศเดียวกัน โดยสามารถออกได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันภายในประเทศ • บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ
 • ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
 • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
 • ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย
 • กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอ...
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของประเทศไต้หวัน สามารถนำมาเครดิตภาษีและขอคืนได้หรือเปล่า

 • ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561