วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System)


วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) คือ ต้นทุนจากลักษณะการผลิตที่ทำการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าวิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System)

วันที่: 24 ต.ค. 2561