ต้นทุนร่วม (Joint Costs)


ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์ต้นทุนร่วม (Joint Costs)

วันที่: 24 ต.ค. 2561