ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out)


ตีราคาตามหลักเข้าหลัง – ออกก่อน (Last –in , First – Out) คือวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลังจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลังจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาก่อนจึงเป็นสินค้าคงเหลือ
ตีราคาตามหลักเข้าหลัง ออกก่อน (Last –in , First Out)

วันที่: 24 ต.ค. 2561