ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)


ตั๋วรับเงิน (Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วสัญญาให้เงิน โดยผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วแก่อีกบุคคคลหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า ผู้รับเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋ว ซึ่งตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนที่แสดงในงบดุลมีอายุไม่เกิน 1  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)
 • ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
 • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
 • เทคนิคการจองตั๋วเครื่องบินไปท่องเที่ยวให้ประหยัดเงินที่สุด
 • ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)

 • ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ตั๋วเงินรับ หมายถึง ตั๋วเงินรับ คือ สินทรัพย์ ตั๋วเงินรับ ภาษาอังกฤษ กระดาษทำการ ตั๋วเงินรับ การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การคํานวณ ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด ลูกหนี้ หมายถึง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี