คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน (The Flow of Cost)


คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน (The Flow of Cost) หมายถึงวิธีการหนึ่งในการตั้งราคาขายซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนรู้จักและนิยมใช้กันอยู่ คือการตั้งราคาโดยการบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุน โดยใช้ความเคลื่อนไหวของราคาทุนเป็นเกณฑ์การตั้งราคาขายของสินค้าและบริการคิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน (The Flow of Cost)

วันที่: 24 ต.ค. 2561