บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ


          ในกรณีที่กิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งยึดตามวันที่ใน Bill of lading บันทึกสินค้าตามรายการ ดังนี้

 

เดบิต สินค้าระหว่างทาง xxxx

     เครดิต เจ้าหนี้การค้า xxxx

 

เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

เดบิต ซื้อสินค้า xxxx

     เครดิต สินค้าระหว่างทาง xxxxบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

วันที่: 16 ม.ค. 2553


Tags: ทำบัญชี บัญชี บัญชีภาษีอากร บัญชีสินค้านำเข้า การ บันทึก บัญชี นำ เข้า สินค้า ต่าง ประเทศ ซื้อ เครื่องจักร จาก ต่าง ประเทศ บันทึก บัญชี การ บันทึก บัญชี ซื้อ เครื่องจักร จาก ต่าง ประเทศ บันทึกบัญชีนำเข้าเครื่องจักร การ บันทึก บัญชี ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก โปรแกรม บัญชี นำ เข้า ส่ง ออก การบัญชีนำเข้าส่งออก ซื้อสินค้าต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน