การบันทึกบัญชี ใช้หลัก ระบบบัญชีคู่


การบันทึกบัญชี จะใช้หลักระบบบัญชีคู่ ดังนั้นรายการค้าทุกรายการต้องบันทึกโดยเดบิตบัญชีหนึ่ง และเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันเสมอ เรียกว่า บัญชีนั้นได้ดุลกัน

แต่ในบางครั้งรายการค้าที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีหลายบัญชี อาจบัญชี อาจบันทึกบัญชีโดย เดบิต หรือ เครดิต บัญชีหลายบัญชีรวมกันได้ เรียกว่า การรวมรายการ แต่จำนวนเงินรวมของเดบิตและเครดิต จะต้องเท่ากันเสมอ

นอกจากนั้นเมื่อบันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้ว ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีที่มียอดดุล เดบิต เมื่อนำมารวมกัน จะเท่ากับยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีที่มียอดดุล เครดิต ซึ่งเป็นไปตามหลักสมการบัญชีที่ว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินและทุนรวมกันการบันทึกบัญชี ใช้หลัก ระบบบัญชีคู่

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: หลักการบัญชีคู่ คืออะไร การบันทึกบัญชี คือ หลักการบัญชีคู่ ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีเบื้องต้น การลงบัญชี เดบิต เครดิต การบันทึกบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีทั่วไป การบันทึกบัญชีแยกประเภท