จดทะเบียนบริษัท

บทความ

การปรับปรุงบัญชี

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
764 ผู้ชม

การ Creative Accounting คือการปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็น ไปสู่สิ่งที่ผู้จัดทำต้องการที่จะให้เป็นในรายงานงบการเงิน
กระบวนการสร้างรายการทางธุรกิจขึ้น เพื่อก่อให้เกิดผลลัพท์ทางการบัญชีที่ต้องการ แทนที่จะรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจด้วยความเป็นกลางและยึดหลักความสม่ำเสมอซึ่งมีรูปแบบต่างๆดังนี้
1.การจัดจำแนกรายการและการนำเสนองบการเงิน
2.การเกลี่ยกำไร

3.การแต่งบัญชีและการตั้งสำรองลับ
4.การจัดหาเงินนอกงบดุล
5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารใช้การ Creative Accounting ไปในทางลบแล้ว ผู้ที่นำงบการเงินไปใช้อาจเกิดความหลงผิดในสาระสำคัญของงบการเงินได้ แต่ก็มีข้อดีตรงที่ อาจสะท้อนแนวโน้มมูลค่าของธุรกิจที่แท้จริง และแสดงฐานะกับผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินนั้นจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในอนาคต 

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี ค่ารับรอง เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน การส วิ ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม ภาษีการ แฮ วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สมุ กิ อากร สาร จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย รับมืออาเซียน ทำลายของเสีย กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpond

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน