หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป


หลักการบันทึกรายการในสุมดรายวันทั่วไป มีอยู่ด้วยกัน 2 หลักการ คือ

 

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่าย เพราะแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเท่านั้น เช่น นาย ก.นำเงินมาลงทุน 10,000 บาท ก็บันทึกเลยว่า นาย ก.นำเงินมาลงทุน 10,000 บาท การบันทึกบัญชีแบบนี้ถึงแม้ว่าจะง่าย แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก เช่น ถ้าเจ้าของกิจการต้องการทราบว่า ปัจจุบันกิจการมีผลการดำเนินงานอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ ดังนั้นหลักการบัญชีเดี่ยวจึงเป็นหลักการบัญชีที่ไม่นิยมใช้และถือเป็นหลักการบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบ

 

หลักการบันทึกบัญชีคู่ เป็นหลักการบัญชีที่มีความสมบูรณ์แบบ และยังเป็นหลักการบัญชีที่นิยมใช้กันทั่วไป อีกทั้งยังเป็นหลักการบัญชีที่ใช้ในการศึกษาวิชาบัญชีต่าง ๆ อีกด้วย ความสำคัญของหลักการบันทึกก็คือ รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้น เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วจะต้องนำไปบันทึกบัญชี 2 ด้านเสมอ คือ ด้านเดบิต กับด้านเครดิต

 

ด้านเดบิต ตัวย่อ Dr จะอยู่ด้านซ้ายของสมการบัญชี ดังนั้นด้านเดบิตจะเป็นด้านที่ใช้บันทึกรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำให้ด้านขวาของสมการบัญชีลดลง คือ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ การลดลงของหนี้สิน และการลดลงของส่วนของเจ้าของ

 

ด้านเครดิต ตัวย่อ Cr จะอยู่ด้านขวาของสมการบัญชี ดังนั้นด้านเครดิตจะเป็นด้านที่ใช้บันทึกรายการบัญชีที่ทำให้ด้านขวาของสมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีลดลง คือ การลดลงของสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะหลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป

วันที่: 12 มิ.ย. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร หลักการบัญชีเดี่ยว หลักการบันทึกบัญชีคู่ หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดรายวันแยกประเภท ตัวอย่างสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง สมุดรายวันเฉพาะ 20 ตัวอย่าง รายงาน สมุด ราย วัน ซื้อ สมุดรายวันทั่วไป excel สมุดรายวันขั้นปลาย สมุดรายวันทั่วไป ภาษาอังกฤษ