การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย


การส่งเสริมการส่งอออกของประเทศไทย

  1. สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  2. การชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออก
  3. การคืนภาษีการค้าและอากรสำหรับการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
  4. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
  5. เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  6. สิ่งจูงใจทั่วไปเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก


การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: กรมส่งเสริมการส่งออก เบอร์โทร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่อยู่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดา แผนที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน กรมส่งเสริมการส่งออก