การแจ้งการพัฒนาความรู้ต้องทำอย่างไร?


 ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอินเทอร์เน็ตใน www.dbd.go.th ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน ซึ่งได้แก่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม ของปีถัดไปนั่นเอง

ที่มา th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/audit51.htm การแจ้งการพัฒนาความรู้ต้องทำอย่างไร?

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง cpd แจ้งนับชั่วโมงผู้ทําบัญชี 2560 แจ้งอบรมผู้ทําบัญชี 2560 แจ้งชั่วโมงอบรมผู้ทําบัญชี 2559 แจ้งผู้ทําบัญชี ภายในกี่วัน อบรมเก็บชั่วโมงผู้ทําบัญชี แจ้งชั่วโมงผู้ทําบัญชี 2560