จดทะเบียนบริษัท


การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

เมื่อ: 30 พ.ค. 2557
1,420 ผู้ชม

Guest

ค่าโทรพื้นฐาน 100 บาท หัก ณ ที่จ่าย ใหมค่ะ

pangpond

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3% wanwan017
เมื่อ - 30 พ.ค. 2557

pangpond

ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ wanwan032ตัวอย่าง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดในในเสร็จรับเงินดังนี้ ค่าเช่า ค่าใช้โทรศัพท์ รวม ค่าโทรศัพท์ 100 1,500 1,600 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นดังนี้ - ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 5% - ค่าใช้บริการโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 3% ดังนั้น ค่าเช่า 5%X100 = 5 บาท ค่าใช้บริการ 3%X1,500 = 45 บาท รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น = 50 บาท สรุปการคำนวณค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย ค่าโทรศัพท์ 1,600.- บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 112.- รวม 1,712.- หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50.- เงินค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย 1,662.- การบันทึกบัญชี Dr. ค่าโทรศัพท์ 1,600.- ภาษีซื้อ 112.- Cr. เงินฝากธนาคาร 1,662.- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 50.-[center]+++++ +++++[/center]
เมื่อ - 30 พ.ค. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน