จดทะเบียนบริษัท


บันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใช้เงินอย่างไรครับ

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2557
1,680 ผู้ชม

Guest

สงสัยเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินครับ บันทึกบัญชีอย่างไร...?

pangpond

++++ เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะต้องมีภาระดอกเบ้ยเกิดขึ้นด้วยเสมอ โดยมักจะแบ่งการจ่ายเป็น 2 กรณี คือ

1. หักดอกเบ้ยเลยเมื่อวันรับเงินตามตั๋ว ซึ่งจะทำให้ได้รับตัวเงินไม่ครบตามหน้าตั๋ว

2. จ่ายดอกเบี้ยแยก แต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นกรณีแรกกล่าวคือหักเงินหน้าตั๋วเลย


> ตัวอย่าง <

บริษัทมีการกู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท มีอายุ 3 เดือน เมื่อถึงวันครบกำหนดยังไม่มีเงินชำระทางบริษัทได้ออกเช็คเพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน และออกตั๋วฉบับใหม่ มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่ากัน


*** วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

Dr. ธนาคาร 1,650,ooo

Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 50,000

Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000*** เมื่อตั๋วสัญญาครบกำหนดชำระ

Dr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

Cr. เช็ค ( ตั๋วเงินจ่าย ) 1,700,000*** และในวันเดียวกัน ก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่

Dr. ธนาคาร 1,625,000

Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 75,000

Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

เมื่อ - 15 มิ.ย. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน