จดทะเบียนบริษัท


ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2557
1,657 ผู้ชม

Guest

<br /> ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552<br />กิจกรรม<br />ช่วงเดือน<br />รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)<br />ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 27 มิถุนายน 2552<br />ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ก.บช.เดิม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552<br />ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4-5, 11-12 และ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br />รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)<br />ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24-25, 31 ตุลาคม 1, 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br />ต่ออายุสมาชิกและผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553<br />ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552<br />ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552<br />แสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552<br />ต่ออายุนิติบุคคล ตามรอบของบริษัท<br /><br />ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี<br />Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

pangpond

wanwan037 wanwan023
เมื่อ - 22 มิ.ย. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน